!AKCE! DOPRAVA ZDARMA NA VŠECHNY PRODUKTY

IV. Zpracování objednávky, platba

1. Při odeslání objednávky kupující vybere možnost platby (kartou,zálohovou fakturou).

2. Při vyběru okamžité platby kartou příjde kupujícímu daňový doklad a následný den jde vyběr produktů na kontrolu a výrobu.

3. V případě potřeby dojde v této fázi k vyjasnění event. nejasností.

4. Podklady pro tisk musí vždy odpovídat „Parametrům tiskových dat“ umístěných na stránkách poskytovatele adprints.cz/eshop. V případě, že podklady pro tisk neodpovídají parametrům tiskových dat, může poskytovatel po odsouhlasení kupujícím provést úpravu těchto podkladů.

5. Z důvodu odsouhlasení barevnosti bude kupujícímu následně zaslán poštou nátisk objednané věci. Tento krok může kupující vyloučit zvolením možnosti „Bez nátisku“ v košíku při rekapitulaci objednávky. Zvolením této možnosti se kupující výslovně vzdává reklamace zboží z důvodu odlišné barevnosti tisku.

6. Kupující je povinen se s náhledem na finální podobu objednávaného zboží pečlivě seznámit. Na základě odsouhlasení tohoto náhledu kupujícím bude zboží prodávajícím vyrobeno. Odsouhlasení náhledu musí kupující provést elektronicky, a to na elektronickou adresu objednavky@vytisknu-si.cz

7. Odsouhlasením náhledu na podobu objednávaného zboží objednatelem se závazně stanoví podoba objednávaného zboží, přičemž toto odsouhlasení nahrazuje všechny předchozí informace či pokyny objednatele ohledně podoby objednávaného zboží.

8. V případě, že kupující nesouhlasí s podobou objednávaného zboží dle obdrženého nátisku (vzorku), musí o tomto neprodleně vyrozumět prodávajícího, a to elektronickou poštou na elektronickou adresu …

9. Po dobu přípravy náhledu na podobu díla neběží lhůta pro dodání zboží dle Smlouvy.

10. Dodací lhůta je do 5 - 6 pracovních dnů případně u korektur a úpravy dat prodloužení až o dny schválování.

11. Nedojde-li v této fázi k dohodě ohledně barevnosti či jiných parametrů objednávaného zboží, dojde ke zrušení objednávky. V takovém případě prodávající bez zbytečného odkladu vrátí složenou zálohu objednateli.

V. Doprava zboží

Kupující má možnost vybrat dopravce a případně i místo výdeje dané objednávky avšak výběr dopravců je (Zásikovna, DPD pickap, DPD balík do ruky,). Cena je určena dle výběru dopravce v košíků.